Upozornění pro kluby

Do 20.12.2020 nahlašte prosím delegáty na VH OFS Nymburk za Váš klub, včetně ID  FAČR delegované osoby na info@ofsnymburk.cz Případní změny nahlásí delegát klubu při prezenci. Návrhy kandidátů v originální podobě ( nelze zaslat e-mailem) budou tedy přijímány do středy

Upozornění

Upozorňujeme všechny kluby, že termín odevzdání přihlášek do soutěží včetně GDPR je 15.6.2020 Přihlášky stačí zaslat elektronicky. Rozdělení do 3. a 4 . tříd bude platné pouze po naplnění 3. třídy a dále v závislosti na postupy a sestupy z