Upozorňujeme kluby, že v návznosti na schválení  dodatku Soutěžního řádu s účinností od 5.8.2020 v souladu s níže uvedenými změnami nebude připuštěn hráč k utkání:

 

§ 2 Povinnosti členů FAČR

2.  Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit fotbalových utkání:

-pokud členskému klubu, v rámci nějž se fotbalového utkání hodlá účastnit, nepředloží prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 4 těchto pravidel.

3. Členské kluby jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby zúčastněné na fotbalovém utkání neporušili povinnosti stanovené v odstavci 2.

 

§4 Prohlášení o bezinfekčnosti

  1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 2 odst. 2 písm. c) těchto pravidel musí být písemně vyhotoveno na formuláři, který tvoří součást těchto pravidel; pro profesionální soutěže může být řídícím orgánem soutěže určen odlišný formulář.

  2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na fotbalovém utkání v jakémkoli postavení a dále v případě skončení léčení nemoci COVID-19 a/nebo skončení karantény.

  3. Členský klub je povinen předložit podepsané formuláře osob uvedených v zápise o utkání rozhodčímu před zahájením utkání, případně technickému delegátovi, je-li na utkání přítomen.

  4. Členský klub je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu jednoho roku po skončení soutěžního ročníku, v němž bylo předloženo, a na žádost je předložit řídícímu orgánu soutěže nebo Sekretariátu FAČR.

Nepřispuštění hráče k utkání v důsledku nepředložení prohlášení o bezinfekčnosti

Attachments

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
pdf Desatero - COVID 06.08.2020 10:58 2 MB 196