Upozorňujeme všechny kluby, že termín odevzdání přihlášek do soutěží včetně GDPR je 15.6.2020

Přihlášky stačí zaslat elektronicky.

Rozdělení do 3. a 4 . tříd bude platné pouze po naplnění 3. třídy a dále v závislosti na postupy a sestupy z kraje.

Vzhldem k možnému posunu začátku soutěží v STŘ. kraji, OFS Nymburk zatím nevydá termínovou listunu ( čekáme na termínovou listinu kraje).

Předpokládaný termín losování soutěží je 6.8. 2020 ( tedy po losování ŘKČ 20.7 a SKFS 3.8)

Upozornění