Do 20.12.2020 nahlašte prosím delegáty na VH OFS Nymburk za Váš klub, včetně ID  FAČR delegované osoby na info@ofsnymburk.cz

Případní změny nahlásí delegát klubu při prezenci.

Návrhy kandidátů v originální podobě ( nelze zaslat e-mailem) budou tedy přijímány do středy 30. prosince 2020 do 12,00 hodin na sekretariátu OFS Nymburk, nebo poštou ( v případě doručení poštou po 30.12.2020 po 12,00 hod, nebude kandidátka považována jako včasně doručená) včetně čestného prohlášení kandidáta.

Upozornění pro kluby