V souvislosti se situací kolem COVID-19 rozhodl VV OFS na svém jednání per rollam o změně termínu konání VH OFS Nymburk. Původní termín 6.1.2021 se ruší. Nový termín konání VH oznámí VV OFS do 6.1.2021. V souvislosti s posunutím termínu konání VH se posouvá i termín pro podání kandidátů do volených orgánů OFS. Termín pro podání kandidátů bude také oznámen do 6.1.2021.

Roman Myška – sekretář OFS

změna termínu konání VH OFS Nymburk