Nový termín VH OFS Nymburk je stanoven na středu 10.2.2021 od 17,30 hodin v Obecním domu Nymburk. 

Informace k VH OFS Nymburk:

  • termín VH OFS Nymburk se vzhledem ke COVID-19 posouvá na 10.2.2021 od 17,30 hodin
  • vzhledem k posunutí termínu konání VH se posouvá také termín do kterého mohou kluby navrhovat kandidáty do volených orgánů OFS. Tento nový termín je 3.2.2021 do 12,oo hodin. Způsob a podmínky podávání návrhů jsou stejné jako při původním termínu.
  • OFS Nymburk navrhnul všem kandidátům které kluby navrhly v původním termínu tedy do 30.12.2020, aby do 10.1.2021 doručili na OFS svoje „navštívenky“ ve kterých se mohou představit (formát A4, foto, základní info apod.) a tyto navštívenky tak jak budou doručeny OFS Nymburk zveřejní na svých stránkách nejpozději 11.1.2021
  • OFS Nymburk také nejpozději 11.1.2021 zveřejní seznam klubů, které mají v souladu se Stanovami OFS Nymburk a v souladu s výkladem těchto stanov od právního oddělení FAČR právo účastnit se VH OFS Nymburk. I když kluby s právem účasti na VH OFS Nymburk již pozvánky obdržely, obdrží pozvánky nové s novým termínem.

Pozvánka VH 10022021

informace k VH

Z pověření VV OFS Nymburk zapsal Roman Myška – sekretář OFS

nový termín Valné hromady OFS Nymburk + informace k VH ( seznam kandidátů do 30.12.2020)