V souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a registračního řádu tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky, kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro rok 2023, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2023.

Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 21 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu jejich registrace jako členů FAČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz).

Registrace fyzické osoby jako člena FAČR je dle § 18 Evidenčního a registračního řádu zachována, pokud se v termínu do 15. 3. 2023 centrální evidenci členství zaeviduje provedená platba členského příspěvku za danou osobu. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

Členové, kteří v termínu do 15. 3. 2023 nezachovají své členství ve FAČR, mohou obnovit své členství postupem dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR.

Aby bylo členství ve FAČR zachováno pro rok 2023, musí být v souladu s § 18 odst. 2 Evidenčního a registračního řádu FAČR členský příspěvek zaplacen do 28. 2. 2023 s tím, že jej lze platit už od 1. 1. 2023.

Členský příspěvek může být hrazen členem jako fyzickou osobou samostatně, zpravidla je však hromadně hradí za své členy členský klub. Doporučujeme tedy ověřit si své členství na stránce is.fotbal.cz a v případě dosavadního neuhrazení se buď domluvit s členským klubem na jeho uhrazení, nebo jej uhradit vlastním postupem prostřednictvím stránky is.fotbal.cz (volba úhrada členství pro rok 2023 vlevo nahoře).

Číslo účtu pro placení členských příspěvků 9542682/0800

platba členství FAČR pro rok 2023