KR OFS Nymburk upozorňuje rozhodčí a oddíly, že v období 13.1.2023 až 4.2.2023 zastupuje Obsazovací úsek OFS Nymburk předseda OFS Nymburk pan Nehasil Karel. Oddíly žádají ve výše uvedeném období o schválení utkání, delegování rozhodčího, případně rozhodčích k utkáním pana Nehasila Karla na telefon +420604911758, nebo na email predseda@ofsnymburk.cz.

informace obsazovacího úseku OFS Nymburk