Pro konání volební VH platí v souvislosti s COVID-19 tato bezpečnostní pravidla:

  • každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, ne starší než 3 dny a prokázat se tímto negativním testem při vstupu na VH
  • všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor s označením min. FFP2
  • rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry

OFS Nymburk zajistil pro všechny osoby které se budou účastnit uvedené VH testování na COVID-19 odborným zdravotnickým zařízením a to přímo v sídle OFS Nymburk, Nerudova 512/10, 28802 Nymburk. Uvedené testování proběhne ve čtvrtek 8.4.2021 od 16,oo do 20,oo hodin. Testování bude hrazeno OFS Nymburk. O výsledku testu budete informováni v písemné podobě po provedení testu.

Vzhledem k organizaci uvedeného testování prosím všechny kdo mají o uvedené testování zájem aby se nahlásili sekretáři OFS (Roman Myška, info@ofsnybmurk.cz , 734 248 395) pokud možno do čtvrtka 8.4.2021 do 12,oo hodin.

Pro případ že nevyužijete možnost testování na OFS Nymburk musíte si testování na COVID-19 zajistit sami. Připomínám povinnost prokázat se negativním testem na COVID-19, postačí i test antigenní, ne starším než 3 dny, se vztahuje na všechny účastníky VH.

Případné dotazy prosím směřujte na moji osobu prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

 

Z pověření VV OFS Nymburk Roman Myška – sekretář OFS

informace k VH 10042021 testování COVID-19

testování účastníků volební VH OFS Nymburk na COVID-19