Oznámení STK OFS Nymburk

Informujeme kluby o tom, že rozlosování jarní části soutěžního ročníku 2023/2024 bude zveřejněno v IS FAČR do 19.1.2024 pro soutěže dospělých. Pro soutěže dorostu a st.žáků nejpouzději v úterý 23.1.2024. Soutěže ml.žáků a přípravek u kterých mají kluby možnost do jarní části přihlásit další mužstva (termín pro přihlášení je do 25.1.2024, info dostali trenéři). Soutěže ml.žáků a přípravek plánujeme zveřejnit do 31.1.2024.

Mužstva mají možnost změny termínu pro domácí utkání. Změny se týkají pouze hracího dne ze soboty na neděli (a naopak), nebo začátku utkání z úředního na např. 10,15 nebo 3 hodiny před úředním začátkem (např. úřední začátek od 17,oo – změna na 14,oo nebo 10,15 apod.). Tyto změny mohou kluby provést bezplatně a to pouze písemnou formou na: info@ofsnymburk.cz. Termín pro tyto změny je 31.1.2024 do 12,oo hodin a to pro soutěže dospělých, dorostu a st.žáků. 

Za STK OFS Nymburk, Roman Myška

rozlosování jarní části ročníku 2023/2024 – aktualizace