Fotbalová asociace České republiky
Sídlo: Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6 – Břevnov
Tel.: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www.fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz
IČO: 00406741, DIČ: CZ00406741, bankovní spojení: ČSOB Praha 5,
č. ú. 0478400513/0300
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O PŘERUŠENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2020/2021
V souladu s ustanovením § 5 odst. 7 Soutěžního řádu FAČR Výkonný výbor rozhodl dne 9. 10. 2020 tak, že
s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hod. se přerušuje Soutěžní ročník
2020/2021 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové
asociace jako řídícího orgánu soutěže.

rozhodnutí VV FAČR o přerušení soutěžního ročníku

rozhodnutí VV FAČR o přerušení soutěžního ročníku