https://xps.fotbal.cz/novy-projekt-facr-program-xps-pro-trenery-a-kluby/a11461

Vážení uživatelé programu XPS,

k 1. listopadu roku 2019 se do celého fotbalového hnutí spouští unikátní systém sloužící klubům, trenérům, hráčům, akademiím, reprezentačním týmům a dalším subjektům ve fotbalovém prostředí ke zkvalitnění a ulehčení jejich práce – program XPS.

Jedná se o produkt, který nabízí veškerou agendu spojenou s vedením tréninkového procesu na jednom místě a v přehledném formě.

I když se jedná o profesionální software, jeho předností a výhodou je snadné a logické používání, které zvládne i méně zkušený uživatel či znalec moderních technologií. Pro zvládnutí základních, ale i více sofistikovaných funkcí, jsou navíc k dispozici videa s přesným popisem, jak v konkrétní situaci postupovat. To umožňuje všem, kteří budou program XPS používat, postupné a plynulé osvojování si funkcí, které software nabízí. 

Primární záměr a cíle:

 • poskytnutí kvalitního programu pro vedení tréninkových agend všem fotbalovým klubům
 • využití a sdílení databáze cvičení (doporučená Trenérsko-metodickým úsekem (TMÚ) FAČR, ale i vytvořená jinými trenéry nebo odborníky)
 • přehledné vyhledávání cvičení v rámci tréninkové koncepce FAČR
 • zavedení jednotného pracovního prostředí pro všechny subjekty spadající do struktury FAČR

Základní a podstatné funkce programu XPS:

 • tvorba termínové listiny, interní propojení a sdílení kalendářů jednotlivých subjektů v rámci klubu nebo organizace
 • tvorba tréninkových plánů (roční, měsíční, týdenní)
 • tvorba tréninkových jednotek
 • evidence hráčů (hráčská karta)
 • evidence docházky hráčů
 • evidence hráčských statistik přímo z Informačního Systému FAČR (IS FAČR)
 • hodnocení utkání
 • využití databáze cvičení (doporučená PC, HC a PH trenérsko-metodickým úsekem FAČR)
 • tvorba a sdílení vlastních tréninkových cvičení s ostatními trenéry v klubu či mezi trenéry a kluby navzájem
 • evidence a hodnocení testování hráčů
 • komunikační prostředek mezi trenéry a hráči (mobilní aplikace)
 • při zakoupení rozšířené licence s videoanalyzérem (není hrazeno FAČR), možnost plnohodnotné práce s video soubory

Dosavadní vývoj, aktuální stav a plán rozvoje programu XPS

 • v září 2019 bylo rozhodnuto o zavedení programu XPS do interních struktur FAČR (reprezentační týmy ČR U15-U20, Regionální Fotbalové Akademie (RFA), brankářský úsek)
 • v říjnu 2019 se připojuje úsek Grassroots, včetně GTM KFS a OFS, ženský fotbal a futsal, probíhají školení trenérů (reprezentace, ženy, GTM) jak program používat a jeho postupné uvádění do zkušebního provozu
 • IT oddělení FAČR průběžně řeší propisování údajů ze zápisů o utkáních z IS do programu XPS
 • Bylo rozhodnuto nakoupit dostatečné množství XPS Trainer licencí do celého fotbalového hnutí a poskytnutí těchto licencí klubům ZDARMA
 • do konce října vytvoření základní databáze cvičení FAČR, která bude přístupná všem klubům a která bude pravidelně a postupně doplňována a aktualizována
 • od 1. 11. 2019 si kluby budou moci zažádat o licence pro svoje týmy
 • od 1. 1. 2020 bude spuštěn „ostrý“ provoz = možnost pro všechny subjekty spadající pod FAČR pracovat v systému XPS
 • maximálně možné a efektivní propojení IS FAČR 1.0 s XPS
 • pravidelná aktualizace programu pro potřeby fotbalu
 • možnost využití programu ve všech úrovních fotbalu a maximální podpora i pro „malé“ kluby

Věříme, že program XPS díky svým možnostem a přednostem, postupně najde uplatnění a využití u co možná nejširšího okruhu uživatelů, u fotbalových klubů, u trenérů, funkcionářů i u samotných hráčů a kterým pomůže v jejich každodenní práci a zábavě, kterou fotbal představuje!

Za XPS tým Petr Kouba

nový projekt FAČR – program XPS pro trenéry a kluby