Dobrý den,

Rád bych vás informoval, že vyúčtování Finančních podpor FAČR pro rok 2020 je v IS FAČR již spuštěno.

Pro správné vyúčtování je potřeba:

  • Vyplnit sloupec „vyúčtování“.
  • Doložit doklady a doklady o platbě, výsledovku a závěrečnou zprávu nemusíte předkládat
  • Odeslat celkový rozpočet ke kontrole.

Pro tyto kluby platí, že do vyúčtování musí doložit jen doklad a doklad o platbě. U této finanční podpory není potřeba dokládat výsledovku a závěrečnou zprávu.

Vyúčtování finanční podpory musí být řádně odevzdáno v systému IS FAČR do 31.12.2020!

 V případě dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

                         Roman Myška, sekretář OFS Nymburk

mimořádná finanční podpora FAČR 2020 – vyúčtování