Informace STK

Vzhledem k vládním opatřením vzhledem k zhoršující se situaci kolem COVID-19 není možné zahájit jarní část soutěžního ročníku. Původní termínová listina která začínala 27.2.2021 neplatí.  STK v návaznosti na tyto skutečnosti vyhotoví novou termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2020/2021 jakmile to bude možné a zároveň ji standartním způsobem ihned zveřejní (stránky OFS, úřední deska, email do klubů, facebook GTM OFS Nymburk). Dále budou všechny termíny utkání aktualizovány v IS FAČR dle nové termínové listiny.

Jakmile to bude možné budou nejdříve dohrána zbývající utkání z podzimní části 2020/2021 a potom bude navazovat jarní část soutěžního ročníku 2020/2021.

Karel Mašinda v.r., předseda STK OFS Nymburk

zapsal: Roman Myška v.r.

informace o změně termínové listiny

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/260?recordId=42962

 

Informace STK – termínová listina jaro 2021