Informace pro účastníky volební VH OFS Nymburk, která se uskuteční v sobotu 10.4.2021 od 10,oo hodin

v otevřeném areálu SK Městec Králové

 

Dobrý den.

Upřesňuji některé informace/dotazy týkající se hlavně testování na COVID-19 související s volební VH OFS Nymburk.

 

Pro konání volební VH platí v souvislosti s COVID-19 tato bezpečnostní pravidla:

  • každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, ne starší než 3 dny a prokázat se tímto negativním testem při vstupu na VH
  • všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor s označením min. FFP2
  • rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry

Ohledně prokázání se negativním testem platí, že se můžete prokázat pouze písemným dokumentem (nikoli SMS apod.). Kromě dokladu s negativním výsledkem testu na COVID-19 jako prokázání negativního testu také slouží následující:

  • doklad (certifikát) o kompletním očkování proti COVID-19
  • doklad (certifikát) o pro prodělání nemoci COVID-19, kdy jste ještě v tzv. ochranné lhůtě 90 dní
  • doklad (potvrzení) o výsledku negativního testu který vám dělá zaměstnavatel. Pozor výsledek testu opět nesmí být starší než 72 hodin od konání VH. Tento doklad vám vystaví zaměstnavatel
  • samozřejmě také doklad o negativním výsledek testu provedeném odborným pracovištěm

Doklad prokazující negativní výsledek testu, nebo uvedená potvrzení (certifikáty) předložíte spolu se správně vyplněným delegačním lístek při prezenci (vstupu) na VH. POZOR na správný delegační lístek (byl zaslán klubům 18.3.2021 a také ke stažení na úřední desce zde: delegační listek .

Čestná prohlášení nebo podobné dokumenty nelze uznat jako prokázání negativního výsledku testu.

Další informace (zpravodaj s programem VH, jednotlivé zprávy v písemné podobě ….) obdržíte po vstupu na VH.

Veškeré dotazy prosím na email nebo telefon sekretáře OFS Nymburk: Roman Myška, info@ofsnymburk.cz , 734 248 395

Roman Myška, sekretář OFS Nymburk

informace pro účastníky VH 100420201

informace k volební VH OFS Nymburk