Dobrý den.

Vzhledem k celkově zhoršující se situaci kolem COVID-19 uvažujeme o možnosti nabídnou klubům posunutí konání VH.

Žádáme kluby s právem účasti na volební VH OFS Nymburk o rychlou odpověď na následující otázku (anketu):

ANO uspořádat volební VH OFS Nymburk ve stanoveném termínu 13.3.2021

NE počkat a posunout konání VH OFS Nymburk na 10.4.2021.

  1. odpovědi piště pouze z oficiálního emailu klubu nahlášeného na přihláškách do soutěže
  2. k výsledkům vašich odpovědí bude přihlédnuto za předpokladu že se ankety zúčastní nadpoloviční většina klubů s právem účasti na VH OFS Nymburk.

Odpovědi na anketu zašlete nejpozději do čtvrtka 25.2.2021

Upozorňujeme že v souvislosti s konáním volební VH OFS Nymburk je nutné dodržet řadu hygienických opatření. Některá z těchto opatření které je třeba dodržet jsou např.:

  • každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, ne starší než 3 dny prokázat se tímto negativním testem při vstupu na VH
  • všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor s označením min. FFP2
  • rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry

Zajištění testu na COVID-19 je v současné době na každém účastníkovi VH (rezervace termínu, způsob prokázání testu…). OFS Nymburk v současné době řeší možnost zajištění těchto testů pro účastníky VH OFS Nymburk (termín a způsob testování). O podmínkách a způsobu testování vás budeme informovat ihned po zajištění těchto testů za předpokladu, že se tyto testy podaří zajistit.

anketa do klubů VH

kluby s právem účasti na VH OFS Nymburk

 

informace k VH OFS Nymburk – anketa