Trenérský kurz FAČR C licence

OFS Nymburk ve spolupráci s GTM OFS a FAČR organizuje trenérský kurz FAČR C licence.

kdy: 18.3. a 19.3.2023

kde:

  • učebna: Fitclub EVO, Jeronýmova 1395, Poděbrady
  • praxe: areál FK Bohemia Poděbrady, Na Hrázi 211, Poděbrady

cena: Kč 1.500,-

kontakt na organizátora: Myška Roman, GTM OFS Nymburk, info@ofsnymburk.cz, romanmyska@seznam.cz, 775 946 716

přihlášení na kurz zde: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/0d1c12d6-b698-11ed-9dfa-ebd2b27a1384

Důležité informace:

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
- Grassroots leader certifikát, získáte ho zde: https://stansetrenerem.fotbal.cz/account/formlog
- občanský průkaz (pas)
- výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu
 (originál – max. 3 měsíce starý, formulář dle ošetřujícího lékaře nebo je možné využít formulář přiložený)
Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Faktury se dopředu nevystavují, budou vystaveny organizátorem kurzu (OFS Nymburk) na základě požadavku frekventanta až po
uskutečnění (zahájení) semináře. k Předem zaslaná platba kurzovného je v tomto případě považována za předem zaslanou 
zálohu a bude zaúčtována v konečné faktuře.
FAČR C licence – OFS Nymburk – aktualizace, přihlášení