Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

více informací naleznete zde: https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/

výzva MUJ KLUB 2021

plná moc k zastupování můj klub 20201

formulář k doložení vlastnické struktury můj klub 2021

 

dotační program NSA – výzva MUJ KLUB 2021