Aby bylo členství ve FAČR zachováno pro rok 2022, musí být v souladu s § 18 odst. 2 Evidenčního a registračního řádu FAČR členský příspěvek zaplacen do 28. 2. 2022 s tím, že jej lze platit už od 1. 1. 2022.

Členský příspěvek může být hrazen členem jako fyzickou osobou samostatně, zpravidla je však hromadně hradí za své členy členský klub. Doporučujeme tedy ověřit si své členství na stránce is.fotbal.cz a v případě dosavadního neuhrazení se buď domluvit s členským klubem na jeho uhrazení, nebo jej uhradit vlastním postupem prostřednictvím stránky is.fotbal.cz (volba úhrada členství pro rok 2022 vlevo nahoře).

Číslo účtu pro placení členských příspěvků 1601216012/0600

členské příspěvky FAČR na rok 2022 – lhůta je do 28.2.2022