Aktuálně platná hygienicko-epidemiologická opatření dle nařízení MZČR pro konání valných hromad OFS a SKFS:
• do přítomnosti max. 20 osob se kontrola bezinfekčnosti se neprovádí, platí pouze povinnost nevykazovat příznaky nemoci covid-19,
• jinak je povoleno max. 100 osob, kdy platí povinnost prokazování bezinfekčnosti jedním z následujících způsobů:
▪ laboratorní potvrzení o prodělaní covidu-19 v posledních 180 dnech,
▪ certifikát o dokončeném očkování,
▪ PCR test pro osoby s kontraindikací/ rozočkované,
• povinnost nošení respirátoru, pokud není možné dodržet rozestupy nejméně 1,5 m.
Pro přípravná a soutěžní utkání (včetně halových utkání a turnajů) platí stále tato opatření:https://facr.fotbal.cz/hygienicko-epidemiologicka-pravidla-ve-vztahu-k-fotbalu-a-futsalu/a15406
I nadále probíhají jednání zástupců FAČR s představiteli NSA, se zástupci dalších sportovních svazů a zejména MZČR o
úpravě těchto podmínek.

aktuální opatření COVID-19