Zde naleznete přihlášky do soutěžního ročníku 2022-2023. Vyplněné přihlášky doručte na OFS Nymburk, Nerudova 512, 28802 Nymburk nejpozději do 30.6.2022. Veškeré dotazy směřujte na info@ofsnymburk.cz nebo na sekretáře OFS.

přihlášky do soutěží:

přihláška mládež OFS 2022-2023

přihláška muzi OFS 2022-2023

 

Originál přihlášky vč. příloh doručte nejpozději do 30.6. 2022 do 12,oo hodin  na OFS Nymburk, Nerudova 512/10, 28802 Nymburk. Po tomto datumu bude možné podat přihlášku pouze do 4. třídy.

přihlášky do soutěžního ročníku 2022/2023