Dobrý den.

Jak jste již určitě zaznamenali NSA vyhlásila dotační výzvu MŮJ KLUB 2022 a od 21.10. do 30.11. 2021 přijímá žádosti. Oprávněným žadatelem jsou spolky (TJ,SK), které organizují sportovní činnost pro děti a mládež po dobu alespoň 2 let, evidují minimálně 10 osob ve věku od 3 do 20 let a členské příspěvky pro mládež mají stanoveny nejméně 100,- Kč za kalendářní rok 2021 a 2022. Dále musí být bezúhonnou a bezdlužnou osobou (nemají dluhy vůči Finanční správě ČR, na sociálním, zdravotním, Celní správě a pod.)
Dotaci bude možno použít zejména na: organizaci sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3-20 let, činnosti zahrnující provoz a údržbu sportovních zařízení do výše 50% dotace. Plné znění výzvy je na https://agenturasport.cz/…22/
Doufáme, že o dotaci zažádá co nejvíce oprávněných Tělovýchovných jednot a sportovních klubů a chtěli bychom Vám pomoci. Z minulých let již má většina z Vás nějaké zkušenosti. Důležitý je aktuální stav sportovců v rejstříku sportovců NSA. Tento rejstřík je velice důležitý pro výpočet dotace.
Požadované přílohy k žádosti o dotaci:
1. Úplný výpis z rejstříku skutečných majitelů:
    a) spolek, který má Datovou schránku si může úplný výpis stáhnout na https://esm.justice.cz/…rik.
    b) o úplný výpis z rejstříku skutečných majitelů můžete také požádat u Městského soudu v Praze – čekací doba je dle vytíženosti soudu
       a stojí 70,- Kč za stránku.
2. Bezdlužnost: bude možné doložit dvěma způsoby a to potvrzením o bezdlužnosti nebo čestným prohlášením.
     Čestné prohlášení – podepisuje statutární zástupce a nesmí tam být uveden ani jeden nepravdivý údaj – hrozí pokuta, odebrání dotace i trestní stíhání za dotační podvod.  Pokud jste nikdy nikoho nezaměstnávali, ani jste nevlastnili nějakou nemovitost můžete čestné prohlášení podepsat bez  obav. U ostatních je doporučováno požádat příslušný úřad o potvrzení. Může se stát, že TJ/SK má u některého orgánu státní
správy minimální nedoplatek (ani o tom neví, může jít o 10,- Kč), ale je to nepravdivý údaj se všemi důsledky.
OFS Nymburk ve spolupráci OS TJ-SK Nymburk (servisní centrum ČUS okresu Nymburk) nabízí pomoc při zpracování dotace zdarma – pokud budete mít nějaký problém neváhejte napsat nebo zavolat. NSA je přetížená telefonáty a tímto způsobem se vyřešení problémů urychlí.
Poprosím všechny oprávněné TJ/SK o sdělení zda budou o dotaci Můj klub 2022 žádat. Jsme připraveni vám pomoci.
                                 Roman Myška, sekretář OFS
dotace MŮJ KLUB 2022 – informace